BRAVIS REALITY s.r.o.        www.bravis.cz
NÍZKOENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ DŮM

Financování úvěrů na bydlení pro naše klienty partnerem projektu

Účel úvěru

Ideální hypotéka respektuje indiviuální přístup, přináší flexibilitu nastavení a jistotu při splácení. U každého hypotečního projektu bude uplatněn zjednodušený postup vyřizování hypotéky. Zájemce o hypoteční úvěr předkládá pouze doklady prokazující jeho bonitu, pro zájemce klienty České spořitelny nabízíme zjednodušené prokazování – stačí vyplnit Žádost o hypoteční úvěr. V případě potřeby může banka prověřit zájemce a uzavřít úvěrovou smlouvu i bez výběru konkrétní nemovitosti, developer tím získají jistotu schválených prostředků na úhradu kupní ceny nemovitosti. Zájemce o hypoteční úvěr si nemusí individuálně zajišťovat znalecký posudek, banka na svůj náklad tento znalecký posudek zajistí od smluvního znalce ČS. Vypracování aktualizovaného znaleckého odhadu před čerpáním úvěru a v průběhu výstavby banka nepožaduje. Dále si zájemce může vybírat ze služeb, které mu umožní: čerpání hypotéky již druhý den od podpisu úvěrové smlouvy, výši hypotéky až do hodnoty zastavované nemovitosti bez požadavku na vlastních zdroje, skládat mimořádné splátky hypotéky bez poplatku i v průběhu období platnosti pevné úrokové sazby, přerušit splácení úvěru a přizpůsobit tak splácení aktuální finanční situaci, upravovat výši měsíční splátky a konečnou splatnost hypotéky podle aktuálních finančních potřeb nebo hotovostní hypotéku pro financování dodatečných potřeb. Speciální službou je možnost sjednání Pojištění schopnosti splácet, které pokrývá většinu potenciálních rizik spojených s příčinou nesplácení a pomůže řešit situace jako smrt, plná invalidita, pracovní neschopnost a dokonce i nezaměstnanost.

Čerpání úvěru

Čerpání hypotečního úvěru je možné nejdříve po 30 dnech od data podání návrhu na vklad prohlášení vlastníka /developera/ do katastru nemovitostí a po podání návrhu na vklad zástavního práva k předmětné bytové jednotce do katastru nemovitostí, tzn. čerpání je povoleno na dvě plomby / u úvěrů do Kč 5mil./ U úvěrů nad 5 mil. Kč je nutné provedení vkladu zástavního práva k nemovitosti do katastru a doložení aktuálního LV.

Maximální výše úvěru

Pro současné klienty České spořitelny je možné poskytnout hypoteční úvěr až do výše 100 % pořizovací ceny nemovitosti, maximálně do 100% její hodnoty.

Splatnost úvěru

5 až 30 let od počátku splácení jistiny úvěru, maximálně do 70 let věku žadatele. Splácení úvěru probíhá formou měsíčních anuitních splátek.

Zajištění úvěru

Zástavní právo k nemovitosti v 1. pořadí zápisu na KN.
Zástavní právo k pohledávkám vyplývajícím z pojištění nemovitosti.

Pro klienty splácející úvěr z běžného účtu vedeného u ČS,a.s. bude úroková sazba snížena o 0,1 % p.a.

Úroková sazba

Úroková sazba se stanovuje individuálně v závislosti na parametrech obchodu.

Poplatky spojené s hypotékou

Poplatek za zpracování hypotečního úvěru je 0,- Kč tzn., klienti při poskytnutí úvěru nejsou jednorázově zatíženi platbou v hotovosti. Platí se pouze za služby, které si zájemce vybere dle vlastního uvážení. Banka nabízí zdarma garanci úrokové sazby na 30 dnů, čerpání po dobu 3 měsíců, poradenství a sjednání hypotéky. 200 Kč za vedení úvěrového účtu.

Doba vyřízení hypotéky

Hypoteční úvěr bude vyřízen do 3-5 pracovních dnů od doby dodání kompletních podkladů ke zpracování, toto platí pro hypoteční úvěry do 5 mil. Kč. Nad tuto částku se doba prodlužuje o 2-3 dny.

Obsluha klientů

Nabízíme služby osobního privátního a hypotečního poradce. Možnost sjednání individuálního termínu schůzky i mimo otevírací dobu pobočky.

Copyright © 2010 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh DeZiro Graphic
Přístupy: Array