BRAVIS REALITY s.r.o.        www.bravis.cz
NÍZKOENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ DŮM

Spočítejte si předpokládané měsíční náklady

Vložte prosím Vaše data
Srovnávací graf různých zdrojů energií BD U Jana Nepomuckého

Výpočet

Do výpočtu jsou zahrnuty následující proměné a veličiny:

ELEKTRICKÁ ENERGIE *

Vytápění (Tepelné čerpadlo): 3,1000 kWh / m2 / měsíc
Sazba D 56d
  • Vysoký tarif - 2 hodiny denně (10% spotřeby) 3,23 Kč / kWh 1,002590 Kč / m2 / měsíc
  • Nízký tarif - 22 hodiny denně (90% spotřeby) 2,34 Kč / kWh 6,533008 Kč / m2 / měsíc
Ohřev TUV (Tepelné čerpadlo): 19,2500 kWh / osoba / měsíc
Sazba D 56d
  • Vysoký tarif - 2 hodiny denně (10% spotřeby) 3,23 Kč / kWh 6,2258 Kč / osoba / měsíc
  • Nízký tarif - 20 hodiny denně (90% spotřeby) 2,34 Kč / kWh 40,5679 Kč / osoba / měsíc
Spotřeba bytu: 46,0880 kWh / m2 / měsíc
Sazba D 02d
  • Vysoký tarif - 24 hodin denně (100% spotřeby) 4,57 Kč / kWh 210,8406 Kč / osoba / měsíc
  • Stálý měsíční plat D 56d 58 Kč / dům / měsíc 3,6250 Kč / byt / měsíc
  • Stálý měsíční plat D 02d 58 Kč / byt / měsíc 58,0000 Kč / byt / měsíc
  • Stálý měsíční plat za jistič 63A pro D 56d 257 Kč / dům / měsíc 16,0625 Kč / byt / měsíc
  • Stálý měsíční plat za jistič 3x25A pro D 02d 82 Kč / dům / měsíc 82,0000 Kč / byt / měsíc
* Vstupní data vychází z odborných výpočtů Energetického aditu budovy a tarifů E.on platných pro 5/2010

VODNÉ A STOČNÉ **

138 l / den / osoba
Poplatek za vodné a stočné 57,2 Kč / m3 236,81 Kč / osoba / měsíc

** Vstupní data vychází ze statistik BVaK a tarifů BVaK platných pro 5/2010

PLYN

Dům je zcela nezávislý na dodávkách zemního plynu

Copyright © 2010 Vášprostor.cz | Spravováno pomocí RS DIONÝSOS | Grafický návrh DeZiro Graphic
Přístupy: Array